Finanse

Kim jest wierzyciel i jakie ma prawa?

contract 408216 1920

W niniejszym artykule odpowiemy na pytania: wierzyciel – kto to taki? Jakie prawa mu przysługują? Oraz co to jest wierzytelność? Warto podkreślić, że są to szerokie pojęcia. Mamy więc nadzieję, że lektura poniższego tekstu rozjaśni wszelkie wieloznaczności.

Wierzyciel. Kim właściwie jest?

Zacznijmy od podstawowych pojęć. Wierzyciel – kto to taki? Na postawione tu pytanie odpowiedzieć możemy od razu jego podstawową definicją. Jest to jednostka, która ma prawo żądać od swojego dłużnika spełnienia danej powinności. Obie osoby łączyć musi stosunek zobowiązaniowy.

Wierzycielem bywa więc praktycznie każdy – począwszy od osoby fizycznej, kończąc na instytucjach prawnych, jak urzędy i banki. Polskie prawo nie definiuje jednak wprost tego terminu. Określa za to wspomniany powyżej stosunek zobowiązaniowy. Wedle Art. 353. § 1. Kodeksu cywilnego „zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.” Warto nadmienić, że pewnym zabezpieczeniem przed zadłużeniem, jest korzystanie z usługi pełnego faktoringu.

wierzyciel kto to
Warto wybrać dobrą firmę faktoringową

Co to jest wierzytelność?

Kodeks cywilny definiuje również i to pojęcie. Są to prawa majątkowe, z których wynikają roszczenia wierzyciela do świadczeń, jakie zobowiązany jest płacić dłużnik. Jeżeli odniesiemy to do zdefiniowanego w powyższym akapicie stosunku zobowiązaniowego, to z punktu widzenia wierzyciela będzie on właśnie wierzytelnością.

Jakie prawa ma wierzyciel?

Przede wszystkim wierzyciel posiada prawo do przysługującej mu powinności. W razie braku jej realizacji może dochodzić swych praw przed sądem.

Oto lista najważniejszych uprawnień wierzyciela względem dłużnika.

  • Żądanie spełnienia świadczenia – najczęściej chodzi zwrot należnej gotówki, dla przykładu spłatę pożyczki.
  • Zwrot długu wraz z doliczonymi odsetkami.
  • Możliwość negocjowania warunków spłaty zadłużenia.
  • Ugoda – jeden z najszybszych sposobów rozwiązania sporu. Sprowadza się do możliwości zawieszenia bądź umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela, po wcześniejszym dojściu obu stron do konsensusu.
  • Wybór metody egzekucji należności – wierzyciel decyduje o źródle z którego dokonywana jest egzekucja. Zazwyczaj są to środki finansowe obecne na rachunkach bankowych dłużnika albo inne części składowe jego majątku.
  • Ochrona przed złą wolą dłużnika.

Podsumowanie

Na koniec warto wspomnieć o czynnościach niedozwolonych wierzycielowi względem dłużnika. Dla przykładu nie może on na własną rękę pozyskiwać informacji o sytuacji finansowej drugiej strony. Nie ma także prawa wkroczyć do mieszkania dłużnika bez jego zgody. Czynność ta pozostaje jedynie w ramach kompetencji komornika. Chcąc zabezpieczyć się przed niechcianymi okolicznościami warto więc dobrze sprawdzić przyszłego klienta.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

code